Rubrik

Klicka här för att redigera underrubrik

Rubbade Cirklar
När jag vaknade och såg hjärtmolnet utanför sovrumsfönstret var det bara en person jag tänkte på – det var bara honom jag ville kunna ropa -Titta! Titta! till. Han som plötsligt kom in i mitt liv och rubbade mina cirklar.  Han som utan att veta det berörde och
rörde till...


Hur du har berört
Rubbat mina cirklar

Du har
Ruskat
Ristat
Raserat
Rumlat
Raderat
Resonerat
Ransonerat
Relativiserat
Relaterat


Rört
Rört
Rört
Rationaliserat
Ririririiiat
Och rarat
Och raro raro
För att inte tala om roro


Ringt min klocka
Returnerat
Retuscherat
Riskerat
Raggat
Retat
Regrerat

Rikoschetterat


Revitaliserat
Runderat
Raljerat
Riff Raffiserat
Ramboniserat
Radioaktiverat
Rart    Så rart på det sätt som endast du kan


Revanscherat

Runt omkring som en katt kring het gröt cirkulerat
Runt omkring som en velande vandrare vankat
Rakt på och fuck the consequences fantiserat
Rakt in i begäret velat   Väldigt gärna   Väldigt mycket
Rakt på och blow it all legitimerat   Och tangerat
Rusat mot den himmelska friheten men vågar inte sen ändå fegat
Ruvat bakom testballonger av försiktigt agerande som tillåter att behålla masken spelat
Raklång med nyllet i myllan felat

Raklång stirrandes upp mot stjärnorna helat


Registrerat

Rightyoohiserat
Rundat raka rör

Romantiserat  
Riskfritt & Riskfyllt  
Oh Romeo!


Ramperat & insunierat
Runt om hörnet rekognoserat


Du har rört om
Radikalt
Ra likt   Som solen själv
Rent   Klart som källvatten
Rejält
Renderande
Rysligt mycket


RELATIVT TILL ALLT ANNAT

Rått
Rätt in i hjärtat
Rakt in i kaklet


Right on
Right so
R